Ото Михаел Леш, Алкохол и дуван

Наслов оргинала:
ALCOHOL AND TOBACCO
Medical and Sociological Aspects
of Use, Abuse and Addiction

© 2011 Springer-Verlag/Wien
© 2012 За српско издање КОНРАС/Београд

Аутори:
Otto Michael Lesch, MD
Henriette Walter, MD
Medical University of Vienna, Austria
Christian Wetschka, PhD
Vienna,Austria
Michie N.Hesselbrock, PhD
Victor Hesselbrock, PhD
University of Connecticat,Farmington,CT,USA

Др Ото Михаел Леш
Председник је Аустријског удружења за Адиктологију, шеф Истраживачке групе за алкохол на Медицинском Универзитету у Бечу, Катедре за психијатрију и психотерапију.
Од 1972. одговоран је за лонгитудиналне студије о алкохолној зависности. Организатор је многих интернационалних клиничких студија и базичних истраживања, везаних за зависност од алкохола и дувана. Организатор је Европске мреже за истраживање алкохола и био је секретар ESBRA, током дванаест година. Покушавао је да премости јаз између базичних и клиничких истраживања и развио је инструмент за дефинисање субгрупа, у циљу бољег
терапијског приступа. Његова типологија је доступна на много различитих језика.

 

Преузмите (PDF, 246KB)


О делу

Информације о настанку ове књиге
Како се конзумирање алкохола и дувана често појављује истовремено, интересовање научника и терапеута за обе ствари, веома се повећало последњих година. Истовремена употреба, наноси много више штете него појединачна
употреба. У пракси, пацијенти су често помињали да су били у стању да престану са конзумирањем једне, али уз повећање употребе друге супстанце (ако су пацијенти успели да престану са пушењем, употреба алкохола би се знатно
увећала). Наше знање о зависности се стално шири и базична истраживања непрекидно доприносе бољем познавању функционисања можданих кругова.
Зато је веома важно да пренесемо знања која клиничари могу применити у терапији или за време консултација са
зависницима од дувана и алкохола.
Диференцијација између феноме на као што су систем награђивања меморија зависности симптоми престанка или жудња за дуваном и алкохолом, потребна је да би се наставила адекватна терапија и консултације. И у данашњој
литератури веома стари концепти у сагледавању проблема зависности, могу се још увек наћи (Bleuler M. 1983, Forel
A. 1930,1935, Haller R. 2007.),а који су формулисани као општа правила у терапији са зависницима. Ипак, често ови аутори користе вредности које су данас неприхватљиве. Рецидив се увек посматра као нешто негативно и негативна стигма дијагнозе „зависник“ - представља проблем. Ова књига покушава да донесе објективне информације које показују да зависност нема везе са грешкама или личном слабошћу. Практичари су раздвојили опште терапијске смернице и сада користе „индивидуалну терапију за сваког пацијента“.
Ове терапије су: „терапија по димензијама“, „изворно орјентисана терапија“, или терапија која прихвата не променљиве варијабле и настоји да утиче на променљиве варијабле. Иако се, углавном слажемо са овим модерним
прилазима ова књига ће истаћи опште вредности које су се показале ефикасним у терапији зависника. Научна открића о подгрупама по Лешовој (Lesch) типологији, формирају основе терапије, али се често морају модификовати према индивидуама. Класификација по подгрупама којe указују да је зависност најчешће изазвана ефектима супстанце, често се могу наћи у литератури. У овој књизи истаћи ћемо различите интеракције између личности, окружења и ефеката супстанце.
1.2 Лични разлози првог аутора за писање ове књиге
Пишући ову књигу, настојао сам да презентујем научна сазнања из последњих 30 година на такав начин да она
могу бити примењена у свакодневној пракси при консултацији и лечењу. Наравно, свестан сам да се тај циљ не може у потпуности реализовати и хтео бих да се извиним свим читаоцима унапред, јер сам сигуран да постоје веома важне теме које нису најуспешније решене.
Након објављивања текста „Алкохолизам - злоупотребе и зави сност. Генеза-последице-терапија“, што је значајно утицало на моју клиничку праксу 1975. год., објављено је неколико сјајних текстова (e.g. Johnson B et al. 2003: „Handbook of Clinical AlcoholismTreatment“; Rommelspacher H. and Schuckit M. 1996: „Drugs of Abuse“), као и литература у земљама немачког говорног подручја (Batra A. 2005: „Tobacco dependence. Scientifi c principles and treatment“; Wiesbeck GA. 2007: „Alcoholismresearch – current knowledge, future perspectives“). После 32 године сарадње многих од ових аутора и моје истраживачке групе, хтео бих да сумирам у
овој књизи и наша научна сазнања и наша размишљања о међународним истраживањима.
Поред мог научног рада, мој практичан рад са пацијентима је нешто што сам увек желео да истакнем. Многи пацијенти су били врло захвални и остали су у контакту током ових година. Међутим, последњих 10 година све више и више увиђам да се на штетност конзумирања цигарета није довољно обазирало у прошлости. Навике у пушењу
су веома важне када је у питању очекивани животни век, и стручњаци који себаве болестима зависности требало би
да се више фокусирају на овај проблем. Крвни судови, претходно оштећени алкохолом и хронично иритирана
слузница, често доводе до болести које скраћују живот, а изазване су састојцима дувана. Зато желим да нагласим
важност обе адиктивне супстанце у овој књизи. Комбинација са илегалним дрогама која је од све већег значаја, поменуће се накратко, и изван је опсега ове књиге. Већина поглавља садржи оригиналне цитате из међународнох тексто-
ва и из публикација наше истраживачке групе. Како је ова књига намењена практичарима, написао сам само оне
цитате који су изгледали веома важни и могу послужити као водич. Комплетна литература се може наћи у прилогу.
Како себе не сматрам стручњаком за социлошке моделе, мој колега, Christian Wetschka, који иза себе има много година социотерапеутског искуства, написао је поглавље о социтерапији.
O-M. Леш

ISBN: 978-86-7552-056-6

Карактеристике: Формат: 140 х 255 mm | Обим: 346 стр. | Повез: тврд повез |Писмо: ћирилица

Alkohol i duvan - Oto les

Стара цена: 1,800.00RSD

Цена: 1,250.00RSD

Попуст: 550.00RSD! (30.56%)

Loading Ажурирање корпе ...