Новица Петровић, Муке с речима

Новица Петровић (1952), ради као доцент за студије британске и америчке културе на на Катедри за англистику Филолошког факултета у Београду.

Магистарску тезу Мотив ентрипије у делу Томаса Пинчона и Џ.Г. Баларда одбранио је 2001. године; а докторску дисертацију Човек и космос у делу Станислава Лема и Артура Кларка 2005. На филолошком факултету у Београду.

Бави се превођењем и објављује стручне радове о превођењу и савременој књижевности на енглеском језику.

О делу
О граку, мраку и туроб-зраку

Преводити поезију Алека Вукадиновића значи суочавати се са граничним могућностима песничког језика. Изузетна самосвојност Вукадиновићеве језичке мелодије и са њом стопљеног смисла тврд је орах који се веома истрајно опире покушајима превођења. Овом преводиоцу то је добро познато јер је над неким Вукадиновићевим песмама окапао данима. Зато је превод којим се овде бавимо донекле атипичан: посао је, наиме, био обављен за мање од једног сата иако се претходно чинило да је управо ова песма најтежа за превођење од свих које су одабране за Антологију модерне српске лирике (1920-1995). Десило се, међутим, како то понекад бива, да се некако све сложило наизглед само од себе, да је, пошто је изнађено решење за поетску слику и риму у уводној строфи, све текло до краја готово у једном даху. Било како било, неки моменти у преводу заслужују мало детаљнији осврт.

Злослутно грактање из првог стиха уводи нас у све дубљи мрак и све већи чемер, чија је природна кулминација и поента то да је овде и сада, у свету и времену који су нам досуђени, зло дошло на своје. У преводу, поетски ефекат у првој строфи постигнут је низањем песничких слика које асоцијативно кореспондирају са оригиналом: грактање у мраку (Croak in the dark) које носи печат, белег туроб-зрака (Gloom-ray’s mark) и наговештава погубно деловање (Pernicious work) суштог, огољеног (stark) зла (evil). Рима је, за разлику од оригинала, постигнута без употребе глагола, а посебну занимљивост и задовољство за преводиоца представља чињеница да је уз суштинску подударност песничких слика постигнута и подударност на мелодијском плану, за Вукадиновићеву поезију тако битном, па чак и оптички узев. Наиме, у преводу, као и у оригиналу прве строфе, доминира мукли сугласник к као кључни елемент риме (глагол на крају стиха у оригиналу је ненаглашен). Пошто је овај глас уједно и камен-темељац првог стиха, он представља носећи елемент прве строфе у целини. Такође, из перспективе дужине појединачних стихова и визуелне конфигурације строфа, постоји морфолошка подударност између оригинала и превода.

Лакоћа са којом се у енглеском тексту примила Вукадиновићева кованица “туроб-зрак” указује на једно изненађујуће својство Вукадиновићевог поступка творбе речи. Он, наиме, каткада веома подсећа на kenning, стилски поступак који је карактеристичан за староенглеску поезију. Ради се о метафоричким кованицама или фразама које, често на веома инвентиван начин, асоцијативно замењују стандардне појмове: на пример, bone house (кућа од костију) уместо “тело”, foam fields (поља од пене) уместо “океан”, и слично. Туроб-зрак, поред потенцирања суморне атмосфере којом је испуњен свет, асоцира и на мрак који га прекрива, мрак у коме се зло размахало. У том смислу, то је аутентични ововековни kenning.

У тону са овим, друга строфа превода садржи више примера алитерације, такође карактеристичног поступка у енглеској поезији, нарочито оној старијој: world of woe, Dark’s domain, long last. Формалној елеганцији енглеског текста доприноси, такође у другој строфи, и паралелна употреба архаичног облика ’tis у спрези са инверзијом – ’Tis evil plain / Your Home does contain; ’Tis with woe / It does overflow.

Ма колико верно поједини песнички искази одражавали неку конкретну животну или историјску ситуацију, они је, по природи ствари, и надилазе, нарочито такви који се могу сврстати у категорију такозваних универзалних исказа. Међутим, када је на овим просторима зло дошло по своје марта прошле године, овом преводиоцу неодољиво се наметнула помисао да је у мраку испуњеном брујањем бомбардера страхотна поента Вукадиновићеве песме дочекала своје туробно историjско испуњење.

Преузмите (PDF, 55KB)

 

ISBN: 86-7552-038-2

Карактеристике: Формат: 110 х180 mm | Обим: 77 стр. | Повез: брош |Писмо: ћирилица

Цена: 200.00RSD

Loading Ажурирање корпе ...