Александар Гајић, Духовне основе светске кризе

Др Александар Саша Гајић (1973) научни је са­ра­дник Института за европске студије чија се ис­тра­жи­вања крећу на простору друштвене и правно-политичке теорије те политичке филозофије. Своје радове, анализе и огледе објављује у стручној пе­ри­од­ици и другим писаним медијима. Актуелне области ст­ручног интересовања су му друштвена теорија, ме­ђународни односи, политичка филозофија и фи­ло­зофија историје те студије културе. Радио је у пра­восуђу, адвокатури и новинарству. Бави се књи­же­вношћу и музиком. У јавности је присутан као по­­литички аналитичар чији се наступи у медијима у Србији и региону прате са пажњом. Његови  ог­леди и стручни радови стекли су култни статус међу чи­талаштвом и донели му репутацију једног од во­де­ћих гласноговорника млађе генерације у Ср­бији. Ау­тор је књига Нова велика игра (НСПМ, 2009) и Корпоративна носталгија (Службени гла­сник, 2011).

Преузмите (PDF, 200KB)

О делу

„ Духовне основе светске кризе“  савремену светску кризу  посматрају на свеобухватан  начин – не само да уочавају „противуречности њеног тумачења“ , „стварне узроке“, „свеобухватне размере кризе“ , пружају „типологију криза“ , виђење криза очима традицје“ , па чак и дају поглед на „исходишта криза“ и „на субјективном полу кризе“ на пољу од „кризе до катастрофе“  (како гласе нека од поглавља књиге) – већ то чине у правом смислу те речи целовито, из духовне перспективе. Утолико и интердисциплинарни приступ књиге који барата филозофским, социолошким, политиколошким, културолошким   и економским знањима и приступима није тек њихово „занатско“, вешто и стручно  коришћење, већ, доиста,  прожимање кога врши и интегрише један посве особен, интегрисан и интегралан „поглед на свет“.

Др Миша Ђурковић

 

ISBN: 978-86-7552-054-2

Карактеристике: Формат: 130 х200 mm | Обим: 191 стр. | Повез: брош |Писмо: ћирилица

Стара цена: 650.00RSD

Цена: 500.00RSD

Попуст: 150.00RSD! (23.08%)

Loading Ажурирање корпе ...

Ljudi koji su kupili ovaj predmet također su kupili